DRUHÝ DÍL SERIÁLU O SERVISU LYŽÍ A SNOWBOARDŮ – péče o hrany

Uplynul týden a nastal čas na pokračování našeho seriálu. Jak jsme předeslali, tentokrát se budeme věnovat hranám lyží a snowboardů.

Ostrost a správný úhel hrany je nezbytně nutným předpokladem ke správné funkci lyže, neboť hrana je jediným styčným bodem mezi lyží a sjezdovkou. Zejména na zmrzlém povrchu, nebo ledových plotnách se bez ostrých hran neobejdete.

Hrany je možno brousit několika způsoby, základní variantou je smirkový pás, který ale nechává povrch hrany poměrně drsný a také způsobuje větší úbytek materiálu. Daleko lepší a šetrnější způsob je broušení keramickým kotoučem, který hranu zároveň i doleští a tím se její povrch stává skluznější a vydrží déle ostrá. Touto technologií jsou však vybaveny jen modernější stroje. V našem servisu používáme na finální doleštění elektrický nástroj DiscMan od firmy Wintersteiger.

Postupné formátování hrany.

 

Ůbytek materiálu je řádově v setinách milimetru, takže se nemusíte obávat o životnost lyží. Vžitá představa, že lyže nechám nabrousit před sezónou a pak zase až za rok je naprosto mylná!!! Hrana vydrží na ledovatém povrchu ostrá maximálně 3-4 dny, pak se postupně vytvoří „grot“ (neboli otřep), který vadí při skluzu a hrana se nezařízne do tvrdého povrchu sjezdovky. Na takové lyži se po svahu pouze smýkáte, neposkytne Vám patřičnou oporu – ustřeluje. Je to spíš trápení, než jízda.

Také je důležitý správný boční úhel hrany, který se pohybuje v rozmezí 85°-90° podle typu lyže, jejího určení, charakteru jízdy a v neposlední řadě zdatnosti lyžaře. U většiny moderních carvingových lyží se brousí zpravidla úhel 88°, nebo ostřejší. Závodníci si lyže nechávají brousit na úhel 87° a menší. Dalším důležitým parametrem je tzv. podbrus spodní hrany, který usnadňuje nástup do oblouku a zamezuje „kousání“ hrany. Ten se zpravidla brousí na 0,5°, u speciálního určení až na 1,5°. Není od věci zachovávat při broušení stále  stejný úhel, jinak totiž dochází k většímu úbytku materiálu hrany.

Zobrazení podbrusu spodní hrany.

 

K péči o hrany lyží po skončení lyžování také patří osušení a ještě lépe zakonzervování vhodným přípravkem, např. WD-40, GT-85, kdy stačí hadříkem nanést přípravek, čímž zamezíte korozi hran. Nezřídka se v servisu setkáváme s úplně porezlými hranami, které se musí několikrát přebrušovat, než korozi odstraníme, tím ale dochází zbytečně ke značnému ubroušení hrany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto by hrany lyží vypadat neměly.

 

Tímto uzavíráme pojednání o hranách a v příštím díle opět za týden se budeme věnovat VOSKOVÁNÍ SKLUZNICE LYŽÍ.